Extremliberalism och eugenik

Saul Schubak stoltserar på Mitt Romneys utnämningstillfälle. Screenshot från Facebook.

Det är en bra stund sen jag senast uppdaterade denna blogg, har väl känts som om jag fått utlopp för de flesta av mina funderingar i Ny Tid eller på Facebook. Men den här gubben Schubak har nu gått mig på nerverna till den grad att jag anser mig tvungen att skriva nånting. Eller egentligen är det väl inte Schubak eller hans klantiga uttalande om barnbidrag, utan hans svarsinlägg på Uusi Suomis bloggsida, Finlands för tillfället överlägset mångsidigaste debattforum. På debattstormen svarar han ”Kaikki tuet on voitava kyseenalaistaa”.

Låter inte det här försvaret väldigt bekant? Jo, det gör det eftersom det är samma försvar som Sannfinländarna nu i några år använt varje gång de spytt en groda som inte varit politiskt korrekt, framför allt då de spottat ut rasistiska uttalanden. Schubak drar här fram samma kort, och försöker svänga om diskussionen så att det verkar som om han i ett nobelt uppsåt har sparkat in en dörr av politisk korrekthet för att diskutera ett ämne som är tabu, liksom Sannfinländarna har försökt påstå att man inte får diskutera invandring.

Ingen vettig människa kan påstå att man inte har diskuterat bidrag och alla former av bidrag, under de senaste årens politiska debatter. Det råkar nu bara vara så att barnbidraget är ett av de bidrag som man inom alla politiska läger anser att är en av grundpelarna inom välfärdsstaten. Och alla politiska läger, till och med Samlingspartiet, har en politisk agenda som åtminstone i teorin strävar till att bevara välfärdsstaten.

I sin patetiska förvsarsskrift beskriver Schubak barndidraget som en sporre som får folk att skaffa barn. Om man tog bort den sporren, skulle färre par med ekonomiska svårigheter (i Schubaks värld är dessa personer alltså knarkare, alkoholister eller annars bara lata människor med dålig moral, ”svagare material” som han så elegant uttrycker det) skaffa barn.

Kanske samhällets svagare material kan mätas på skallens form?

I många av de vredesutbrott som fötts på grund av hankeiten Saul Schubaks facebookkommentar har man dragit paralleller till nazismen. Nazistkortet är alltid lätt att spela ut, och jag tänker inte heller kalla Schubak för nazist, men låtom oss en stund fundera på eugenik, något som inte bara nazister, utan en stor del av det västerländska samhället ställde sig bakom för några tiotal år sedan. Schubak dementerar skarpt att han skulle förespråka eugenik. Är det eugenik att anse att föräldrarna tar fullt ansvar för barnets uppväxt?, frågar han sig. Nej det är det naturligtvis inte, men det var inte heller det han skrev på Facebook. På Facebook skrev Schubak att det är idioti att samhället stöder att svagare material förökar sig. Det är eugenik, oberoende av hur man svänger på det. Eller kalla det socialdarwinism, om det känns bättre. Jag drar inga övriga paralleller, men socialdarwinism är just vad olika nynazistiska grupperingar brukar förespråka. I samband med det brukar man kräva att olika former av stöd till personer som fungerar som ”kvarnstenar” för samhället ska avskaffas. Man ska inte stöda ”svagare materials” överlevnad.

Men låt oss för en stund acceptera att uttrycket ”svagare material” inte alls var vad Schubak egentligen menade, och att han på grund av en tillfällig släng av schizofreni skrev något som han inte står för. Om vi alltså granskar förslaget utan att ta ställning till den bakom spökande eugeniken – och accepterar den goda tanken att ett liv utan barnbidrag skulle få mindre bemedlade att flitigare använda kondom och således bespara barn ett liv i armod. I praktiken skulle det betyda att de som verkligen planerar sin framtid utgående från rent ekonomiska termer möjligtvis skulle avstå från att skaffa barn eftersom de inte kan räkna med ett stöd på hundra euro i månaden. Nu gör jag en svepande generalisering, men jag antar att de personer som verkligen har så här bra koll på sin ekonomi inte nödvändigtvis är de som skulle låta sina barn växa upp i armod, oberoende av FPA-stöd. De som däremot inte har speciellt bra koll på sin ekonomi, planerar knappast heller barnskaffande utgående utgående från barnbidraget, och om de dessutom berövas barnbidrag, blir saken knappast bättre av det. Så på basis av denna rent logiska ekvation, biter den underliggande tanken om att avskaffat barnbidrag skulle gynna barnens välfärd sig själv i baken.

Det infamösa Facebookuttalandet.

Vidare utgår Schubak här från tanken om att bättre bemedlade familjer per definition kan erbjuda barn en bättre uppväxt, alltså i förlängningen att rika är bättre föräldrar än fattiga. I sin definition antar han också att det endast är fattiga som är alkoholister, knarkare eller annars personer med förkastlig moral.

Nå, nu kan jag inte se in i Schubaks huvud, så ovanstående är snarast logiska härledningar ur hans blogg och det kan hända att jag har fullständigt fel i mina antaganden. Men jag hyser också en bredare oro, på ett mer politiskt plan, över hans uttalanden, en oro som faktiskt flankeras av samlingspartisten Ossi Mäntylahti, som annars nog skriver en massa goja på sin Uusi Suomi-blogg. Mäntylahti ser Schubaks uttalanden som ett tecken på libertarianism, det vill säga extremformen av politisk och ekonomisk liberalism. Libertarianismen förespråkar totalt avskaffande av statlig inblandning i ekonomin, och ser statliga stöd som samlats in med skattemedel som stöld. I sin blogg skriver Schubak att alla fomer av familje- barn- och ensamförsörjarstöd borde ”ifrågasättas” och det krävs inte någon väldigt livlig fantasi för att anta att han tänker likadant om utkomst- och arbetslöshetsbidrag.

Den här typen av extremliberalism är mer ovanlig i den finländska politiken, däremot är den desto vanligare i the big US of A. Samlingspartiets ungdomsförbund har visserligen tagit avstånd från Schubaks uttalanden, med ordförande Antti Häkkänen i spetsen. Men däremot är “invandringskritikern” Häkkänen och Schubak såta vänner då det gäller Mitt Romney, de hörde båda till den delegationen som Samlingspartiets ungdomsförbund skickade till den republikanska partikongress där Romney officiellt utsågs till presidentkandidat tillsammans med Paul Ryan. En snarast extatisk Häkkänen förklarade i intervjuer att Romney och hans ungdomsförbund har samma linje angående den ekonomiska politiken. Lite samma tongångar kan man också se i ungdomsförbundets generalsekreterare Anssi Murtonens svar på Yles valkompass inför kommunalvalet. Murtonen anser bland annat att åldringar inte har subjektiv rätt till åldringsvård, att skatterna ska sänkas och han vill hellre att den kommunala servicen skärs ner, än att kommunen tar lån. På frågan om hans hemkommun Ilmajoki har misslyckats med att ta hand om utslagna barn och unga svarar han ”absolut inte” och han anser inte heller att kommunen ska ta emot flyktingar (av kostnadsskäl). Vidare anser Murtonen att officiella klagomål borde beläggas med en avgift på 1 000 eller 2 000 euro. Att överklaga politiska beslut skulle alltså bli de rikas prerogativ.

Wille Rydman har allmänt setts som nån form av boogieman i det politiska systemet – han är så långt högerut att han inte ens rymdes in i lådan i Helsingin Sanomats kartläggning. Det verkar nu ändå vara tydligt att det inom Samlingspartiets ungdomsförbund finns ett brett stöd för den här typen av extremliberalism i ekonomiska frågor. Och det är skrämmande om den unga falangen inom Finlands största parti är dominerad av dylika tankegångar.

Och sen får nu Schubak försvara sig hur mycket han vill, men man släpper inte ”av misstag” ur sig såna ordval som att svagare element i samhället inte ska tillåtas att föröka sig på statens bekostnad. Att ett sånt ordval ens finns till hands berättar något om den underliggande ideologin, oberoende av hur man försöker släta ut det med politiskt korrekta ursäkter.

Advertisements

Leave a comment

Filed under In the News, Ponderings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s