Asylsökande vs studerande

Jag såg nyligen en bekant länka till en bild som snurrar runt på internet, speciellt på invandringskritiska forum, som jämför invandrares och studerandes statliga och kommunala stöd. Bilden finns här nedan. I exempelbilden hade någon lagt till texten: ”Asylsökande 2283 €, Studerande 499 €”. Jag hittar inte bilden längre, eftersom min bekanta tog bort länken efter att hon blev tillrättavisad.

Bilden från YLE-programmet MOT

Men den här klatschiga matematiken – tagen helt ur sin kontext – vill i alla fall påvisa att alla asylsökande automatiskt får 2283 euro i månaden, och att en studerande således också endast får knappt 500 euro. Bilden är dock grovt missvisande, och jämförelsen med studerande bara fullständigt huvudlös. Dessutom är siffrorna föråldrade i dag.

Bilden som finns här har jag nappat från Sannfinländaren James Hirvisaaris blogg, och jag antar att det är därifrån den börjat cirkulera på diverse Facebook-grupper och forum. Hirvisaari räknar själv upp vad siffran baserar sig på. Hit hör 1) Bostadsbidrag 2) Moderskapspenning 3) Arbetsmarknadsstöd 4) Barnbidrag) 6) Hemvårdsstöd 5) Helsingforstillägg på hemvårdsstödet. Så långt alles gut.

Men påståendet om att asylsökande får 2283 euro i månaden är fortfarande fullständigt strunt, och ännu mer så att jämföra det med studerande. Av en rad orsaker, vilket jag ska förklara:

Det första är detta: Bilden visar inte alls vilka stöd som utbetalas till asylsökande, utan vilka socialstöd en normal person bosatt i Finland kan få – som allra mest. Det enda den här bilden (och siffrorna) bevisar är att Finland har ett välfungerande socialsystem.

Bilden användes i MOT-programmet för att illustrera vilka stöd en person som HAR BEVILJATS ASYL kan ansöka om, och i bästa fall få. Orsaken till att personen kan få dessa stöd är alltså att det är en person som är bosatt i Finland, vilket en asylsökande per definition inte är. Skillnaden är alltså att vissa länder inte betalar dylika stöd åt personer som inte är medborgare i landet. Vidare är det fråga om en familj med flera barn som kan få de här pengarna – precis på samma sätt som en studerande kan ansöka om barnbidrag, t.ex. Vi upprepar: De ovanstående stöden har vilken finländare som helst rätt att ansöka om, förutsatt att det är fråga om en arbetslös person med barn, som bor i Helsingfors. Det är alltså inga specifika bidrag för asylsökande eller invandrare. Det enda som i det här fallet skiljer en invandrare från en finländare, är att en invandrare kan ansöka om så kallat integrationsstöd – men i praktiken är integrationsstödet precis det samma som normalt utkomststöd eller arbetsmarknadsstöd. Detta stöd förutsätter, liksom stöden till infödda finländare, att en person aktivt söker arbete eller fortbildar sig.

Visst kan man, om man vill, använda det som en beskrivning på hur mycket det finländska samhället i bästa fall kan betala åt en invandrare, men att på nåt sätt använda det för att beskriva att invandrare skulle vara mer priviligierade än finländare låter sig alltså inte göras.

Dessutom är detta som sagt inte en beskrivning på vad asylsökande får (detta missar också Hirvisaari i sin blogg).

Detta är vad asylsökande egentligen får: 1) En ensamstående vuxen eller ensamförsörjare: 291,16 euro i månaden. 2) Övriga vuxna (t.ex. ett samboende par eller vuxna barn) 245, 98 euro) Med dessa pengar ska de asylsökande betala sin mat, sina kläder, mindre hälsovårdsutgifter och sina övriga utkomster. 3) Om en asylsökande får sin mat på mottagningscentralen, minskar stödet. Det är då 85,34 / 70,28 euro. 4) För barn under 18 är stödet 185,74 euro (55,22 om mat serveras på centralen). Till detta ska naturligtvis läggas det faktum att de asylsökande inte behöver betala för boende, eftersom de ju bor på mottagningscentralen. Detta är siffrorna för 2011, hämtade från migrationsverkets hemsida. De härrör sig till den nya mottagningslagen från augusti 2011 (som inrikesministeriet förkastligt nog inte har implementerat i sin information om asylsökande på sin egen webbsida).

Så jämförelsen mellan studerande och asylsökande faller ju direkt – eftersom de siffror som bilden utgår från inte alls gäller asylsökande. Om man istället jämför med invandrare, kan man då räkna in de förmåner studerande har i Finland. För det första får de flesta studerande subventionerad studentlunch (på min tid kostade lunchen mellan två och fyra euro på Unicafe), så gott som gratis hälsovård, och 50 procents rabatt på fjärr- och lokaltrafik. För att inte tala om alla andra studentrabatter som finns hos affärer, myndigheter, resebyråer, etc, etc. Lägg dessutom till billigt boende i studentbostäder (jag bodde i tiderna i en lägenhet som jag betalade ca 360 euro i månaden för, på fria marknaden hade det blivit MINST det dubbla). Dylika ”invandrarrabatter” finns inte. Studerande med barn får dessutom moderskapspenning och barnbidrag och kan dessutom ansöka om hemvårdsstöd och Helsingforstillägg liksom invandrarfamiljen i ”2283 euros-exemplet” (fast man sätter väl troligtvis ungen i dagis om man studerar). Utöver studiestöd och bostadsbidrag kan man däremot inte ansöka om arbetsmarknadsstöd medan man studerar. Men man kan ansöka om statsgaranterat studielån med låg ränta, vilket en invandrare inte heller kan (såvitt det inte är en studerande invandrare, varvid denna varken har mer eller mindre möjligheter till bidrag än en finländsk studerande).

Så kan vi nu snälla en gång för alla punktera diskussionen om asylsökandes gigantiska bidragssummor? Den baserar sig enbart på okunskap och skicklig retorik från så kallade invandringskritiker som gillar att bända statistiken till sin egen synvinkel.

En HELT ANNAN DISKUSSION är sedan vad det finländska samhället sätter för pengar på integration i form av administration och löner vid myndigheter, utbildning, etc, upprätthållande av mottagningscentralen och så vidare. Men vi ska inte blanda ihop äpplen och päron.

EDIT: Det finns något som heter ”Maahanmuuttajien erikoistuki” (ung. specialstöd för invandrare) som kan sökas av invandrare över 65 eller som är arbetsoförmögna, som rör sig mellan 400 och 500 euro. Detta är en motsvarighet till folk- eller sjukpension. Utan att desto mer ha researchat, antar jag att detta stöd raderar ut möjligheten att få en del andra stöd.

Här finns länkar med mer information:

Migrationsverket: Den nya mottagningslagens förändringar
FPA: Stöd för arbetslösa invandrare
En god sammanfattning av byråkratin i tre kommuners gemensamma integrationprogram
Inrikesministeriet: integration och socialbidrag (obs att siffrorna är föråldrade)
Inrikesministeriet: Asylsökande och flyktingar (obs att siffrorna är föråldrade)
Helsingfors socialverk: Integrationsstöd
Flyktingrådgivningen: 10 myter om invandrare
Flyktingrådgivningen: Asylsökandes ställning i Finland
James Hirvisaaris blogginlägg (obs att siffrorna är föråldrade)
YLEs MOT-program från 2010
Jyväskylä har en nifty liten sammanfattning

Advertisements

6 Comments

Filed under In the News, Ponderings

6 responses to “Asylsökande vs studerande

  1. Perrin

    Det är väl en självklarhet, men eftersom folk använder information lite hur de vill så tänkte jag ändå påpeka att ingen kan få både moderskapspenning och arbetsmarknadsstöd samtidigt.

  2. lasse garoff

    Bra text! Föredömligt exempel på att man kan förhålla sig kritiskt till siffror och inte bara behöver kapitulera inför dem. Väl skrivet.

  3. Johis

    Tack för detta. Såg samma inlägg på FB av personen i fråga, och tycker att det är sjukt pinsamt. Synd att man måste lägga ut texten på detta sätt för att KANSKE få vissa personer i vårt land att sluta vara så jäkla avundsjuk på grannen och istället koncentrera sig på sig själv. Suck…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s