Systemet är ruttet!

Jag har under den senaste veckorna hört en hel del människor säga att de inte bryr sig desto mer om politik, eftersom systemet inte fungerar ”inte blir nånting bättre ändå”. Det här är det vanligaste argumentet som folk ger då de förklarar varför de inte röstar. Politiker är egennyttiga, marknadskrafterna styr politiken, etc. Systemet är ruttet, skit är skit och inte blir det bättre.

Sen ser jag på vad som händer i Tunisien, Libyen, Jemen, Syrien, Egypten, och alla andra länder där en ung generation ställer sig på barrikaderna för att kämpa för demokrati, mot diktatorer, för yttrandefrihet, jämlikhet. De kämpar, blöder och dör för att kunna uppnå ens ett uns av det system som vi har i Norden, där vi öppet kan uttrycka vår åsikt, där vi inte fängslas för att har en viss ståndpunkt i politik, hör till fel religion, stöder fel profet, har en viss sexuell läggning, gillar att klä oss på visst sätt, skriver obekväma saker i tidningarna. Varje dag under de senaste veckorna har någon, ofta tiotals personer, dött i kamp för just det system som vi här i norr så gärna kallar ruttet.

Ett system som har gett oss alla medborgare en lika rösträtt, lika rätt att ställa upp i val, gratis utbildning för var och en ända upp till universitetsnivå. Ett system som har garanterat att valfusk inte är möjligt här i landet, ett system där journalister fritt får gräva i alla politikers benrangel i skåpen utan att behöva frukta för livet, där vi kan skicka textmeddelanden till gratistidningarnas sms-spalter och uttrycka alla åsikter mellan himmel och jord. Ett system där alla barn för gratis skolmat, där staten betalar pensioner åt de äldre och tar hand om dem på livets höst, där studerande får understöd för sina studier, där arbetslösa får stöd, där mammor får en moderskapsförpackning och barnen får barnbidrag. Där vi har en kvinnlig president och statsminister, där vi har en rik och välmående språklig minoritet, där vi kan tillåta både kristna och muslimska partier på en gång, där homosexuella får ingå juridiska partnerskap med så gott som alla juridiska förmåner som heterosexuella har.

Allt det här har varit möjligt på grund av det västerländska (social)demokratiska system som vi i Norden en gång var bäst på. Må vara att en del av ovanstående inte fungerar så bra som det ska, men det är tammifan inte systemets fel. Det kan finnas orsaker till att inte rösta, men att skylla på systemet är kortsiktigt och egoistiskt. Om man tycker att marknaden styr politiken för mycket, så kan man väl gå och rösta på en kandidat som tycker att den inte ska göra det. Om nån vill ha exempel, så kan jag på rak arm räkna upp minst tio sådana. Att folk bara gör politik för egen räkning köper jag inte för fem penni. Visst finns det sådana, men mina vänner och bekanta som vuxit upp i medborgarrörelser, stått i regn och snö i demonstrationer, kedjat fast sig själva i skogar och kärnkraftverk, inhyst flyktingar och aktivister i små ettor – jag har hemskt svårt att se dem som makt- och pengahungriga karriärister. De ställer också upp i valet, rösta på dem då.

Att lämna oröstat eller att inte ta reda på vad de olika politikerna står för på grund av att man anser att systemet är ruttet är som att kasta en näve dynga i ansiktet på våra bröder och systrar i de länder där blod nu spills för demokratiska reformers skull. De länderna har bevisat att verklig föränding är möjlig, om vi som medborgare och medmänniskor ger oss fan på att förändring ska ske. Just det system vi har ger oss möjlighet till revolution utan blodsutgjutelse. Det är de personer som sitter på Arkadiabacken som formar det här landets framtid, och det är vi som röstar in dem dit. De kan besluta vad fanken de vill, oberoende av marknader eller EU. De kan ordna en folkomröstning om att utträda ur EU ifall det är vad folket vill. Men då måste vi som medborgare rösta in de kandidater som har balls&heart att göra det, om det är det vi vill. Och jag kan ge mig fan på att de kandidaterna finns där ute. Kom inte och gnäll till mig om systemet, för det här systemet är gjort just på så sätt att vi, folket kan besluta just hur vi vill att det ska se ut.

Advertisements

Leave a comment

Filed under In the News, Ponderings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s