Kultureliten, rocken & medierna

Jag lägger upp den här texten också på denna blogg, eftersom jag tycker att det är ett intressant ämne.

Om någon missade det, var jag alltså på TV i Min Morgon i dag och diskuterade finlandssvensk rock med Svenska Yles musikchef

Mårten Svartström och Danne Österlund från Landskapsgeneratorn. Först ska jag erkänna att jag ljög lite, Finntroll har tydligen bara en finlandssvensk medlem, tvärtemot vad jag trodde. Jag borde alltså ha litat på Mårten bara. Nåja, misstag händer även den bästa. Jag är glad om jag klarade mig med bara en groda.

Diskussionen som helhet var kanske lite splittrad. Programledarna var onödigt fokuserade på att försöka artbestämma Den Finlandssvenska Rocken, vilket jag själv tycker är ganska ointressant, eftersom rock är rock oberoende av var den görs eller på vilket språk. Det Ett finlandssvenskt punkband har mycket mer gemensamt med ett brittiskt punkband än med ett finlandssvenskt indiepopband, till exempel.

Intressantare hade kanske varit att diskutera saker som finansiering, hur finlandssvenska band lyfts fram i medier, promotion, produktionsmöjligheter etc, som nog tangerades i diskussionen, men ganska flyktigt.

Det är talande att programledaren Matilda Gyllenberg sa att hon inte kom att tänka på ett enda finlandssvenskt rockband innan programmet. Och visst är det väl så att man ska vara rätt musikintresserad för att kunna räkna upp ens fem finlandssvenska band. Själv har jag recenserat runt 100 skivor på webbsidan – vissa av dem har bara en finlandssvensk medlem, men jag skulle säga att runt 70 procent är sådana som nog kan klassas som mer eller mindre finlandssvenska band (säg att typ hälften eller mer av medlemmarna är finlandssvenska). Verkligheten är ju ändå den att i de flesta fall är det musiken och inte språket som förenar. Tanken med den här bloggen är att lyfta fram finlandssvenska MUSIKER, som då spelar i finska, finlandssvenska eller internationella band.

En mindre kategori är ju sedan band som gör rock på finlandssvenska (som då till exempel Finntroll, som ju tydligen i själva verket inte är ett speciellt finlandssvenskt band alls, om man ser till medlemmarnas modersmål).

Danne Österlund från Landskapsgeneratorn

På den tiden då Hbl ännu hade sin VOLT-bilaga, brukade tidningen förtjänstfullt då och då lyfta fram finlandssvenska artister, men nu är det egentligen bara Radio X3M av de stora medierna som axlar det ansvaret. Jag tycker att kanalen med tiden har blivit bättre på att lyfta fram finlandssvenska band, speciellt via Osajnat och Svenska Talande Klubben. Men det är rätt sällan som dessa band får in sin musik på spellistan, vilket jag tycker är knas – Vega spelar nästan mer finlandssvensk rock än X3M. X3M har liksom de kommersiella kanalerna gått in för ett spellistetänkande där de internationella hitsen dominerar. Också i musikprogrammen spelar man musik av finlandssvenska band nästan enbart då de är gäster i studion. Här tycker jag att bot och bättring skulle vara på sin plats. Vad det gäller Svenska Talande Klubben, förstår jag tanken med att ha svenska headliners som supportras av finlandssvenska band, eftersom det lockar en större publik, men jag tror nog att man kunde fylla en sal också genom att ha enbart finlandssvenska band, i och med att vi småningom börjar ha en rätt livskraftig finlandssvensk rockscen, men internationellt erkända artister som LCMDF, Redrama, Cats On Fire, Finntroll, Turisas, Heartbreak Stereo, m.fl. Varför inte plocka in Paul Oxley’s Unit som just nu uppträder på helt finskspråkiga orter i och med 30-årsjubileet? Sedan kunde man i stället ge något riktigt okänt band möjligheten att uppträda som uppvärmningsartist. Jag förstår till exempel inte varför det fruktansvärt populära The Capital Beat skulle behöva agera warm-up åt en svensk artist, då de säkert skulle dra huset fullt alldeles själva.

En annan grej är ju sedan frågan om ett finlandssvenskt skivbolag, som Janne Strang har lyft fram ett par gånger. Jag vet inte om ett skivbolag skulle vara det som allra mest behövs, i och med att skivor och skivbolag allt mer minskar i betydelse. Med dagens teknik kan man spela in en skiva i en källare med en dator och några mickar. Betydelsen skulle ju sen komma i och med den promotion som ett skivbolag kan ge. Men varför inte bilda ett bolag som satsar på promo, gigbokning och organisering av finlandssvenska artister? Till exempel i samarbete med Radio X3M?

Rock- och popmusiken har väl fortfarande inte riktigt tagit steget in i finrummet. Då det talas om att satsa på den finlandssvenska, på att bevara och främja det finlandssvenska kulturarvet och skapa en levande finlandssvensk kulturscen, saknas alltid populärmusiken från listorna, om de inte råkar komma in bakvägen via nån Svenska Teatern-musikal eller nåt medieprojekt. PlayMe och Hype i all ära, men några oförglömliga låtar har de ju inte genererat – inte heller har de gjort nåt för att hjälpa den uppsjö av finlandssvenska band som fortsätter att kämpa på i små källarlokaler. Ville Pusa och Krista Siegfrieds fick en rejäl spark uppåt i karriären tack vare dem, med sen är det också slut på det roliga. Kulturfonden delar tacknämligt ut en hel del understöd till artister som vill släppa demoskivor, men i längden räcker det inte långt att man släpper en skiva på egen produktion, som säljs i samband med små konserter.

Å andra sidan – ska rocken understödas med allmosor från kultureliten? Eller försvinner då något av dess rebelliska innersta väsen? Men inte vet jag varför fondunderstöd skulle vara mindre rebelliskt än att understödas av stora marknadsinriktade skivbolag heller?

Över lag tycker jag att man både bland medier och fonder/stiftelser borde bli bättre att ta till vara den kulturskatt som finns bland de finlandssvenska musikerna och banden. Om man kan få en medelmåtta som Idols-vinnaren Ari Koivunen att sälja guldskivor, tycker man att det också skulle vara möjligt att lyfta fram de högklassiga artister vi har inom vår minoritet i den allmänna medvetandet. Sprid den finlandssvenska rocken!

Min Morgon sänds i dag tisdag i repris kl 19 och kanske diskussionen kommer med i sammandraget på veckoslutet. Det kan också ses till slutet av veckan på Arenan. Segmentet börjar med Danne på gitarr cirka 1 timme 15 minuter in i programmet.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Art & Music, In the News, Ponderings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s